Huur opzeggen

Wat moet u doen om op te kunnen zeggen?

De huur kunt u opzeggen per de 1e van de maand, met een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand.

De huur dient u schriftelijk, per aangetekende post, op te zeggen. Zowel hoofdhuurder als medehuurders die op het huurcontract vermeld staan moeten de huuropzegging ondertekenen. De brief stuurt u naar het adres wat in uw huurovereenkomst staat aangegeven als correspondentieadres van de verhuurder.

Mocht u uw huurovereenkomst willen ontbinden voor de afgesproken minimale huurtermijn verstreken is dan brengen wij u vanwege het mislopen van vergoedingen die wij anders van de opdrachtgever zouden ontvangen een bedrag in rekening. Dit bedrag is minimaal 395,50 (incl. BTW). Let op, dit zijn minimale kosten, indien er door een opdrachtgever een hogere courtage in rekening gebracht wordt zullen wij deze courtage hanteren. Tot de ingangsdatum van de huurovereenkomst van de nieuwe huurder of de einddatum van de minimale huurtermijn blijft u verantwoordelijk voor alle rechten en plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst. Besluit u, nadat u uw huuropzeggingsbrief heeft verstuurd, toch niet te verhuizen of besluit u de opzeggingsdatum te wijzigen? Dan brengen wij u 75 euro (incl. BTW) administratie- en handlingskosten in rekening.

Overname
Wanneer u bij vertrek van uw woning afspraken maakt met de nieuwe huurder over de overname van zaken die u wilt achterlaten, tekent u hiervoor beiden een overnameverklaring. Deze kan onze medewerker u verstrekken bij de inventarisatie van de woning.