Aanpassingen aan uw woning

Wat mag u wel en niet veranderen?

Een aanpassing is een verandering aan de inrichting of het uiterlijk van de huurwoning, tuin, balkon en/of gemeenschappelijke ruimte. Het is een wijziging van de standaarduitrusting van het gehuurde.

Kleine veranderingen
Kleine veranderingen mag u uitvoeren zonder dat u hiervoor toestemming hoeft te vragen. Dit zijn veranderingen aan de binnenkant van uw woning die bij het einde van de huurovereenkomst zonder veel kosten ongedaan kunnen worden gemaakt of verwijderd.

Grote veranderingen
Grote veranderingen zijn in veel gevallen van meer blijvende aard en kunnen dus slechts door het maken van kosten in oorspronkelijke staat teruggebracht worden. Voor dit soort veranderingen dient u vooraf schriftelijk toestemming te vragen.

Contact opnemen
Mocht u twijfelen of een bepaalde wijziging is toegestaan dan kunt u vooraf contact met ons opnemen via info@mediastar.nl of telefonisch via uw contactpersoon. Mocht u zonder toestemming toch een verandering doorvoeren die niet was toegestaan, dan kunt u worden verzocht het aangepaste voor uw rekening in de oorspronkelijke staat terug te brengen. U kunt in een dergelijk geval geen aanspraak maken op enige vergoeding door de verhuurder.